Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 21

Kategoria B

Wymagania na Prawo jazdy kategorii B

 • - Osiągnięcie wieku co najmniej 18 lat
 • - Ukończenie szkolenia
 • - Zdanie egzaminu państwowego


Przebieg

 • 1. Uzyskanie oświadczenia lekarskiego
 • 2. Wydanie numeru PKK
 • 3. Szkolenie
 • 4. Egzamin państwowy teoretyczny
 • 5. Egzamin państwowy praktyczny
 • 6. Odebranie prawa jazdy kategorii B


Kategoria B uprawnia do kierowania:

 • 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu)
 • 2. pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC)
 • 3. pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
 • 4. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP)
 • 5. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • 6. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP)


ATRAKCYJNA CENA!
3000 PLN
KATEGORIA B - KURS
 • 30 godzin wykładów
 • 30 godzin jazdy
 • materiały szkoleniowe
 • egzamin wewn. teoretyczny
 • egzamin wewn. praktyczny
WYBIERAM