Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 21

Dokumenty

PKK - Profil Kandydata na Kierowcę

Profil Kandydata na Kierowcę to dokument generowany przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawarte są w nim informacje o osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. PKK został wprowadzony od stycznia 2013 roku i od tego momentu osoby ubiegające się o prawo jazdy muszą osobiście zgłosić się do w/w wydziału.Wymagane dokumenty do uzyskania PKK

  • - wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy na specjalnym druku
  • - jedno zdjęcie
  • - dowód osobisty lub paszport
  • - orzeczenie lekarskie
  • - pisemna zgoda rodzica/opiekuna jeżeli kandydat nie ma 18 lat
  • - kserokopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o zdanym egzaminie (tylko, jeśli ubiega się o kolejne już kategorie)