Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 21

Egzamin praktyczny

Etapy egzaminu praktycznego

1. Okazanie ważnego dokumentu tożsamości - każda osoba egzaminowana musi okazać ważny dokument tożsamości.

2. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy - komputerowy system do egzaminowania losuje czynności do wykonania przez osobę egzaminowaną.

3. Wykonanie zadań na placu manewrowym - przed wyjazdem na drogę, egzaminator oceni poziom umiejętności używania elementów pojazdu oraz poziom panowania nad pojazdem.

4. Wykonanie zadań w ruchu drogowym - pozwala sprawdzić umiejętności osoby egzaminowanej w zakresie odpowiedniego poruszania się pojazdem w ruchu drogowym. W wypadku popełnienia błędu, egzaminator zwróci uwagę, lecz nie musi przerywać egzaminu. Egzamin jest przerywany w momencie, gdy osoba egzaminowana doprowadzi do sytuacji niebezpieczeństwa.