Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 21

Egzamin teoretyczny

Kandydaci mają obowiązek zdać egzamin teoretyczny składający się z 32 pytań (20 z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej). Każde z nich ma przypisaną wagę punktową (od 1 do 3). Egzamin jest zaliczony w momencie, gdy kandydat uzyska co najmniej 68 z 74 możliwych punktów.


Zadania dobierane są losowo. Wszystkie pytania mają tylko jedną poprawną odpowiedź. Rozwiązanie zadania polega na wyborze prawidłowej odpowiedzi (wskazanie jej na ekranie stanowiska egzaminacyjnego). Przed zatwierdzeniem odpowiedzi osoba egzaminowana może je zmieniać (później już nie ma takiej możliwości).

Pytania z wiedzy podstawowej będą wyświetlane jako pierwsze. Mogą mieć formę zdjęć lub filmów z sytuacjami drogowymi, zagadnieniami prawnymi, elementami infrastruktury drogowej, pojazdami itd. Osoba egzaminowana ma 20 sekund na zapoznanie się z pytaniem oraz 15 sekund na udzielenie odpowiedzi.

Część specjalistyczna egzaminu składa się z pytań właściwych tylko dla kategorii prawa jazdy, którą kandydat chce uzyskać. W tym przypadku osoba egzaminowana ma do wyboru jedną z trzech odpowiedzi (A, B lub C). Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba ma 50 sekund.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do zdawania egzaminu praktycznego.