Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 21

Kategoria A1

Wymagania na Prawo jazdy kategorii A1

 • - Osiągnięcie wieku co najmniej 16 lat
 • - Zgoda rodzica/opiekuna, jeżeli kandydat nie ma 18 lat
 • - Ukończenie szkolenia
 • - Zdanie egzaminu państwowego


Przebieg

 • 1. Uzyskanie oświadczenia lekarskiego
 • 2. Wydanie numeru PKK
 • 3. Szkolenie
 • 4. Egzamin państwowy teoretyczny
 • 5. Egzamin państwowy praktyczny
 • Odebranie prawa jazdy kategorii A1


Kategoria A1 uprawnia do:

 • 1. kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.
 • 2. kierowania motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM


3000 PLN
KATEGORIA A1 - KURS
 • 20 godzin wykładów
 • 20 godzin jazdy
 • materiały szkoleniowe
 • egzamin wewn. teoretyczny
 • egzamin wewn. praktyczny
WYBIERAM