Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 21

Kategoria A2

Wymagania na Prawo jazdy kategorii A2

 • - Osiągnięcie wieku co najmniej 18 lat
 • - Ukończenie szkolenia
 • - Zdanie egzaminu państwowego


Przebieg

 • 1. Uzyskanie oświadczenia lekarskiego
 • 2. Wydanie numeru PKK
 • 3. Szkolenie
 • 4. Egzamin państwowy teoretyczny
 • 5. Egzamin państwowy praktyczny
 • Odebranie prawa jazdy kategorii A2


Kategoria A2 uprawnia do:

 • 1. kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
 • 2. kierowania motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW


3000 PLN
KATEGORIA A2 - KURS
 • 20 godzin wykładów
 • 20 godzin jazdy
 • materiały szkoleniowe
 • egzamin wewn. teoretyczny
 • egzamin wewn. praktyczny
WYBIERAM