Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 21

Kategoria AM

Wymagania na Prawo jazdy kategorii AM

 • - Osiągnięcie wieku co najmniej 14 lat
 • - Zgoda rodzica/opiekuna dla osób poniżej 18 roku życia
 • - Ukończenie szkolenia
 • - Zdanie egzaminu państwowego


Przebieg

 • 1. Uzyskanie oświadczenia lekarskiego
 • 2. Wydanie numeru PKK
 • 3. Szkolenie
 • 4. Egzamin państwowy teoretyczny
 • 5. Egzamin państwowy praktyczny
 • 6. Odebranie prawa jazdy kategorii AM


Kategoria AM uprawnia do:

 • 1. kierowania motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
 • 2. kierowania czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h


1500 PLN
KATEGORIA AM - KURS
 • 10 godzin wykładów
 • 5 godzin jazdy
 • materiały szkoleniowe
 • egzamin wewn. teoretyczny
 • egzamin wewn. praktyczny
WYBIERAM